Tin Học KT&XD‎ > ‎YOUNG HC‎ > ‎

Tự động Nhật Ký - Nghiệm thu - YoungHC-2017

đăng 13:13, 19 thg 5, 2017 bởi HoiQuanYoung   [ đã cập nhật 08:17, 10 thg 5, 2018 ]

YOUNG HOÀN CONG

[THỰC HIỆN NHẬT KÝ - NGHIỆM THU - HOÀN CÔNG]


KHẢ NĂNG CỦA "YOUNG HOAN CONG"

 

1.   NHẬT KÝ

2.   YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

3.   NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

4.   BIÊN BẢN LẤY MẪU VẬT LIỆU

5.   PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU VẬT LIỆU

6.   NGHIỆM THU VẬT LIỆU

7.   PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN

8.   NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN
Đăng ký Sử dụng Young Soft


LINK TẢI:

PHÂN 1: BẢN DÙNG THỬ 1 THÁNG - ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG


PHẦN 2: BẢN CÀI ĐẶT VỚI KEY VĨNH VIỄN (1 MÁY = 500K)
Để làm được chương trình như trên và hơn thế nữa, bạn có thể tham gia khóa học lập trình VBA Excel xây dựng duy nhất trên Hội Quán Young.


Comments