Tin Học KT&XD‎ > ‎YOUNG DT‎ > ‎

Nội dung lớp Dự toán Công trình Online

đăng 02:09, 16 thg 12, 2011 bởi HoiQuanYoung   [ đã cập nhật 01:37, 5 thg 7, 2016 ]
Struc Eng: Nguyen Thanh Viet
--------------------------------------------------------------------------------------------
|Phone: 01274560604
|Email:hoiquanyoung@gmail.com or young@hoiquanyoung.com
|Website: http://hoiquanyoung.com or http://youngvn.com
|STK: BIDV BANK: 56110000471049 - Chủ tài khoản: Nguyen Thanh Viet - Chi Nhánh Đà Nẵng
|Skype: hoiquanyoung
|Face: https://www.facebook.com/groups/youngdtvn/Comments