3.17.3. Các hàm hữu dụng

đăng 10:42, 24 thg 6, 2017 bởi HoiQuanYoung

a. Đổi số sang chữ


b. Tác số từ chuỗi


c. Sao chép dữ liệu theo kiểu đặc biệt


d. Nội suy tuyến tính


e. Tách tên, họ và tên đệm


f. Sử dụng Validation động

Comments