Young's Tour‎ > ‎

1. Câu Lạc Bộ AutoCAD

đăng 00:15, 26 thg 5, 2013 bởi HoiQuanYoung   [ đã cập nhật 07:14, 26 thg 5, 2013 ]
Là một hình thức sinh hoạt nhằm hoàn thiện kỹ năng Autocad cho các bạn (Autocad ở dạng nâng cao)
Để có thể tham gia CLB các bạn nên trải qua một lớp AutoCAD cơ bản...

Câu Lạc Bộ AutoCAD - YOUNG


Comments