Hướng dẫn sử dụng Young FD

Mục lục nội dung:

▶1. MÓNG CÓ KS ĐỊA CHẤT

▶01A. Móng đơn đối xứng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính móng đơn từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có một bảng tính cho cấu kiện Móng đơn đối xứng của mình.

▶01B. Móng đơn lệch tâm

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính móng đơn lệch tâm chân vịt từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có một bảng tính cho cấu kiện Móng đơn lệch tâm chân vịt của mình.

▶01C. Móng đôi

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính móng đôi từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có một bảng tính cho cấu kiện Móng đôi của mình.

▶01D. Móng băng 1 phương

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính móng bằng 1 phương từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có một bảng tính cho cấu kiện Móng của mình.

Có một chú ý nhỏ ở đây. Phần tính thép cho móng băng bạn hãy mô hình bằng SAP hoặc ETABS, ..., theo lý thuyết Dầm trên nền đàn hồi. Từ đó bạn có nội lực của móng băng và tính thép. Chúng tôi có để mẫu file SAP móng băng 1 phương cho các bạn tham khảo ở mục Phụ trợ của YOUNG FD.

▶2. MÓNG KHÔNG KS ĐỊA CHẤT

▶ 02A. Móng đơn đối xứng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính móng đơn từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có một bảng tính cho cấu kiện Móng đơn đối xứng của mình.

▶ 02B. Móng lệch tâm

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính móng đơn lệch tâm chân vịt từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có một bảng tính cho cấu kiện Móng đơn lệch tâm chân vịt của mình.

▶ 02C. Móng đôi

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính móng đôi từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có một bảng tính cho cấu kiện Móng đôi của mình.

▶ 02D. Móng băng 1 phương

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính móng bằng 1 phương từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có một bảng tính cho cấu kiện Móng của mình.

Có một chú ý nhỏ ở đây. Phần tính thép cho móng băng bạn hãy mô hình bằng SAP hoặc ETABS, ..., theo lý thuyết Dầm trên nền đàn hồi. Từ đó bạn có nội lực của móng băng và tính thép. Chúng tôi có để mẫu file SAP móng băng 1 phương cho các bạn tham khảo ở mục Phụ trợ của YOUNG FD.

▶3. CÁC BẢNG TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỌC

▶ 03A. Tính sức chịu tải cọc theo Cơ lý đất nền TCXD 205-1998

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính Sức chịu tải cọc đơn theo chỉ tiêu cơ lý đất nền

▶ 03B. Tính sức chịu tải cọc theo SNIP 2.02.03.85 (Phụ lục A - TCXD 205:1998)

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính Sức chịu tải cọc theo SNIP 2.02.0.3.85 từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ và có kết quả.

▶ 03C. Tính sức chịu tải cọc theo thí nghiệm SPT - TCVN 10304 2014

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính Sức chịu tải cọc theo thí nghiệm SPT - TCVN 10304 2014 từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu xanh và có kết quả.

▶ 03D. Tính sức chịu tải cọc theo Vật liệu - TCVN 10304 2014

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính sức chịu tải cọc theo Vật liệu - TCVN 10304 2014 từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ và có kết quả.

▶4. CÁC BẢNG TÍNH MÓNG CỌC

▶ 04A. Móng cọc đối xứng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính Móng cọc đối xứng từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ và có kết quả.

▶ 04B. Móng cọc lệch tâm

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính thép Móng cọc lệch tâm từ Mẫu. Tuy nhiên kết quả tính toán của móng cọc lệch tâm phụ thuộc vào hệ kết cấu Móng và Dầm, giằng móng. Do đó, để tính toán chính xác bạn cần phân tích mô hình móng vào phần mềm SAP, ETABS để có kết quả chính xác, sau đó dùng bảng tính này để tính toán các giá trị còn lại.

▶ VIDEO HƯỚNG DẪN

▶ CÁC PHIÊN BẢN

1. Phiên bản Offline

Phiên bản này được đóng gói dưới dạng phần mềm cài đặt trên máy tính. Các bạn tải về cài đặt và được chúng tôi cấp Activation Code để nhập vào và sử dụng. Ưu điểm là không cần Internet vẫn làm việc được, nhược điểm là chỉ dùng trên 1 máy đã cài đặt.

Phí Sử dụng: 500k / 1 máy

Phí Cập nhật: 200k / 1 lần

2. Phiên bản Online

Phiên bản này được cấp dưới dạng đường link để các bạn sử dụng. Các bạn chỉ cần đăng nhập với Gmail đã đăng ký với Hội Quán Young là sử dụng. Ưu điểm là làm việc bất kỳ máy tính nào chỉ cần đăng nhập gmail, nhược điểm là cần kết nối Internet.

Phí Sử dụng: 800k / Tài khoản / Vĩnh viễn Hoặc 300k / Tài khoản / 1 năm

Phí cập nhật: Miễn phí

▶ Bản dùng 2 tháng, đầy đủ tính năng

Mời bạn tải về tại:

▶ LIÊN HỆ

  • Zalo: 081.456.0604 (Mr. Việt)
  • Gmail: hoiquanyoung@gmail.com
  • FB: https://www.facebook.com/Tinhoc.Xaydung.Young