YOUNGDT - Phần mềm Dự toán FREE

Ngày đăng: 09:40:28 29-09-2015

GIAO DIỆN YOUNG DT

KHI BẠN CẦN HỌC BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG

DỰ TOÁN / 1 CÔNG TRÌNH?

...Yêu cầu cơ bản và cần thiết: phải biết đọc, bóc tách khối lượng bản vẽ, sử dụng được phần mềm để thống kê thép và làm được Dự Toán là căn bản nhất của mỗi người kỹ thuật xây dựng.?

CÂU CHUYỆN Ở CHỖ

- Để làm Dự toán chính xác 1 công trình dù lớn nhỏ bạn phải biết bóc tách khối lượng.

- Bạn cần có các phần mềm Dự toán Chuyên dụng để làm Dự toán và Bóc tách.

- Bạn cứ loay hoay trong vòng xoáy, học thì ko biết bắt đầu từ đâu mà giờ lại phải mua phần mềm Dự toán.

- Quá nhiều phần mềm Dự toán trên thị trường, biết chọn phần mềm nào? Oải.

YOUNG DT SẼ GIÚP BẠN

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7