Hướng dẫn sử dụng Young Steel

Mục lục nội dung:

▶1. TẢI TRỌNG

▶01A Mẫu thuyết minh nhà xưởng không cầu trục

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một thuyết minh từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có thuyết minh tính toán cho công trình của mình.

▶01B Mẫu thuyết minh nhà xưởng có cầu trục

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một thuyết minh từ Mẫu. Bạn chỉ cần thay đổi giá trị của để có thuyết minh tính toán cho công trình của mình.

▶01C Tải trọng gió tĩnh

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo mới một bảng tính tải trọng gió tĩnh cho nhà xưởng từ Mẫu. Bạn có thể copy thêm các dòng để tính toán nhiều hơn.

▶01D Tải trọng cầu trục

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính tải trọng cầu trục từ Mẫu. Với nhà xưởng có 1 hoăc 2 cầu trục cùng làm việc.

2. CÁC BẢNG TÍNH XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN CỘT THÉP

▶ 02A. Cột nhà nhiều tầng, cột liên kết cứng với dầm, cột được ngàm với móng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính xác định chiều dài tính toán từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ, để phù hợp với công trình, với từng cấu kiện thanh.

▶ 02B. Cột nhà nhiều tầng, cột liên kết cứng với dầm, cột được khớp với móng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính xác định chiều dài tính toán từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ, để phù hợp với công trình, với từng cấu kiện thanh.

▶ 02C. Cột biên nhà xưởng có tiết diện thay đổi, chân cột liên kết khớp với móng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính xác định chiều dài tính toán từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ, để phù hợp với công trình, với từng cấu kiện thanh.

▶ 02D. Cột giữa nhà xưởng có tiết diện thay đổi, chân cột liên kết khớp với móng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính xác định chiều dài tính toán từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ, để phù hợp với công trình, với từng cấu kiện thanh.

▶ 02E. Cột biên nhà xưởng có tiết diện không đổi, chân cột liên kết ngàm với móng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính xác định chiều dài tính toán từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ, để phù hợp với công trình, với từng cấu kiện thanh.

▶ 02F. Cột giữa tiết diện cột không đổi, chân cột liên kết ngàm với móng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính xác định chiều dài tính toán từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ, để phù hợp với công trình, với từng cấu kiện thanh.

3. CÁC BẢNG TÍNH KIỂM TRA XÀ GỒ

▶ 03A. Tính toán kiểm tra xà gồ dập nguội Z

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra xà gồ dập nguội hình Z từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện xà gồ đang tính.

▶ 03A. Tính toán kiểm tra xà gồ thép hộp

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra xà gồ dập nguội hình Hộp từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện xà gồ đang tính.

4. CÁC BẢNG TÍNH DẦM THÉP NHANH

▶ 04A. Tính toán kiểm tra nhanh dầm thép I

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra dầm thép I từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện Dầm đang tính.

▶ 04B. Tính toán kiểm tra nhanh dầm thép Hộp

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra Dầm thép Hộp từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện Dầm đang tính.

5. CÁC BẢNG TÍNH KIỂM TRA CỘT THÉP NHANH

▶ 05A. Tính toán kiểm tra nhanh cột thép I chịu nén uốn phẳng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra Cột thép I chịu nén uốn phẳng từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện Cột đang tính.

▶ 05B. Tính toán kiểm tra nhanh cột thép I chịu nén uốn lệch tâm xiên

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra Cột thép I chịu nén uốn lệch tâm xiên từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện Cột đang tính.

▶ 05C. Tính toán kiểm tra nhanh cột thép tròn rỗng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra Cột thép Tròn rỗng từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện Cột đang tính.

▶ 05D. Tính toán kiểm tra nhanh cột thép Hộp chịu nén uốn phẳng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra cột thép Hộp chịu nén uốn phẳng từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện Cột đang tính.

▶ 05E. Tính toán kiểm tra nhanh cột thép Hộp chịu nén uốn lệch tâm xiên

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra Cột thép Hộp chịu nén lệch tâm xiên từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với cấu kiện Dầm đang tính

6. CÁC BẢNG TÍNH KIỂM TRA LIÊN KẾT

▶ 06A. Tính toán kiểm tra liên kết cứng khung thép

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra liên kết cứng khung thép từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với liên kết bạn đang tính.

▶ 06B. Tính toán kiểm tra liên kết khớp Cột với Móng

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra liên kết Khớp Cột thép với Móng từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với liên kết bạn đang tính.

▶ 06C. Tính toán kiểm tra liên kết ngàm Cột với Móng không có Sườn

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra liên kết Ngàm Cột thép với Móng, không sử dụng sườn tăng cứng từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với liên kết bạn đang tính.

▶ 06D. Tính toán kiểm tra liên kết ngàm Cột với Móng có Sườn

Khi bấm vào, phần mềm sẽ tạo ra bảng tính kiểm tra liên kết Ngàm Cột thép với Móng, có sử dụng sườn tăng cứng từ Mẫu. Bạn thay đổi các giá trị màu đỏ để phù hợp với công trình, với liên kết bạn đang tính.

▶ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

▶ CÁC PHIÊN BẢN

1. Phiên bản Offline

Phiên bản này được đóng gói dưới dạng phần mềm cài đặt trên máy tính. Các bạn tải về cài đặt và được chúng tôi cấp Activation Code để nhập vào và sử dụng. Ưu điểm là không cần Internet vẫn làm việc được, nhược điểm là chỉ dùng trên 1 máy đã cài đặt.

Phí Sử dụng: 500k / 1 máy

Phí Cập nhật: 200k / 1 lần

2. Phiên bản Online

Phiên bản này được cấp dưới dạng đường link để các bạn sử dụng. Các bạn chỉ cần đăng nhập với Gmail đã đăng ký với Hội Quán Young là sử dụng. Ưu điểm là làm việc bất kỳ máy tính nào chỉ cần đăng nhập gmail, nhược điểm là cần kết nối Internet.

Phí Sử dụng: 800k / Tài khoản / Vĩnh viễn Hoặc 300k / Tài khoản / 1 năm

Phí cập nhật: Miễn phí

▶ Bản dùng 2 tháng, đầy đủ tính năng

Mời bạn tải về tại:

▶ LIÊN HỆ

  • Zalo: 081.456.0604 (Mr. Việt)
  • Gmail: hoiquanyoung@gmail.com
  • FB: https://www.facebook.com/Tinhoc.Xaydung.Young